Kleurentest van De Caluwé

verandermanagement-kleurendenken-caluwe1

Iedereen heeft een eigen denkwijze. Binnen een onderneming noem je die diverse denkwijzen de ‘cultuur’. De oprichter is de grondlegger van de cultuur en de medewerkers bouwen deze cultuur verder uit. Bij het solliciteren is het belangrijk om vast te stellen of je past binnen een bepaalde cultuur. Tijdens het sollicitatiegesprek zul je diverse vragen krijgen zodat jouw gesprekspartner voor de onderneming kan testen of jij past binnen de bedrijfscultuur. Voordat je gaat solliciteren, is het verstandig om te achterhalen wat jouw voorkeurskleur is, zodat je na kunt gaan of bepaalde collega’s en culturen bij jou passen. Leon de Caluwé heeft een test ontwikkeld om vast te stellen wat jouw meest dominante kleur is. Hij gebruikt dit met name bij verandertrajecten.

Doel Kleurentest

Deze ‘Kleurentest’ Denken en Doen (uit: “Leren Veranderen”, de Caluwé en Vermaak) heeft als doel jouw inzicht te versterken in de wijze waarop je denkt en handelt in een veranderproces. Uit deze test komt naar voren waar jouw relatieve voorkeuren liggen met betrekking tot vijf veranderkundige groepen, getypeerd in kleuren. Er komt ook uit naar voren in welke mate jouw denken en doen met elkaar in overeenstemming zijn.

Doelgroep

Deze test is voor iedereen geschikt: iedereen is immers veranderaar in één of meer onderdelen van zijn leven. Of je nu manager, adviseur, secretaresse, leraar of advocaat bent: ik ga ervan uit dat je meer dan eens probeert veranderingen bewust te initiëren of te beïnvloeden. In deze test staan paren beweringen die van toepassing zijn op het veranderen van organisaties. Klik van ieder paar, a) of b), die bewering die het meest typerend is voor jou.

In een aantal gevallen zal de a)- noch de b)-bewering erg kenmerkend voor je zijn; kies dan de bewering die het meest op jou van toepassing is.

Denk niet te lang na, klik die bewering aan waarin jij je in eerste instantie herkent.

Veel plezier!

Mocht er geen toelichting op het testresultaat zichtbaar zijn aan het einde van de test, dan scoor je op twee kleuren evenveel punten. Indien dit het geval is, loop de test dan nogmaals na en verander een antwoord. Daarmee zouden de scores anders moeten worden en krijg je wel een uitslag.

Omdat ik niet meer actief aan het werk ben als sollicitatiecoach, onderhoud ik deze pagina en test niet meer. Ik hou deze pagina alleen in de lucht ‘ter inspiratie’ en zolang alles werkt zonder dat ik er onderhoud aan hoef te plegen.

1.Stelling 1
2.Stelling 2
3.Stelling 3
4.Stelling 4
5.Stelling 5
6.Stelling 6
7.Stelling 7
8.Stelling 8
9.Vraag 9
10.Stelling 10
11.Stelling 11
12.Stelling 12
13.Stelling 13
14.Stelling 14
15.Stelling 15
16.Stelling 16
17.Stelling 17
18.Stelling 18
19.Stelling 19
20.Stelling 20
21.Stelling 21
22.Stelling 22
23.Stelling 23
24.Stelling 24
25.Stelling 25
26.Stelling 26
27.Stelling 27
28.Stelling 28
29.Stelling 29
30.Stelling 30