Argumenten om jongeren aan te nemen

Argumenten om jongeren aan te nemen

Vorige week heb ik een betoog gehouden om 50-plussers aan te nemen. Deze week geef ik werkgevers en werkzoekenden argumenten waarom jongeren zo interessant zijn om aan te nemen.

Het CBS gaf in augustus 2016 aan: “De werkloosheid is de afgelopen twee jaar sterk gedaald onder 25- tot 30-jarigen: van 7,3 procent in het tweede kwartaal van 2014 naar 5,0 procent in het tweede kwartaal van 2016. Toch zijn zij van alle 25- tot 45-jarigen nog steeds het vaakst werkloos.” De jeugdwerkloosheid staat bij de overheid hoog op de agenda. Er zijn allerlei initiatieven gestart om zo veel mogelijk jongeren aan het werk te krijgen. Hieronder een aantal argumenten die jij kunt gebruiken om werkgevers te overtuigen van jouw toegevoegde waarde.

Argumenten:

 • Mensen zonder specifieke ervaring in een functie hebben minder last van ingesleten patronen en ‘bedrijfsblindheid’. Ze kijken met een frisse blik naar de processen en komen daardoor sneller met nieuwe ideeën en innovaties.
 • Omdat ze zich nog moet bewijzen, zijn veel jongeren gemotiveerd om te laten zien over welke talenten ze beschikken.
 • Jonge mensen hebben meer ontwikkelingspotentieel en de werkgever heeft een grotere kans om een rol te spelen in die ontwikkeling.
 • Jongeren stromen in op een lager salaris en daardoor heeft de werkgever meer financiële ruimte om te investeren in hun ontwikkeling.

Financiële voordelen:

 • loonkostensubsidie (tijdelijke loonkostensubsidie vanuit de desbetreffende gemeente)
 • proefplaatsing (twee maanden op proef met behoud van uitkering; aan te vragen via het UWV)
 • premiekorting bij het aannemen van werkzoekenden die een uitkering hebben (korting op de premies voor werknemersverzekeringen; aan te vragen via het UWV)

Ben je tussen de 18 en 26 jaar en op zoek naar werk? Dan hoop ik dat je met deze argumenten weer wat extra toegevoegde waarde voor werkgevers kunt verzinnen om jezelf te verkopen. Succes!
Of ben je een werkgever? Neem dan eens een jonge hond aan en laat je verrassen door hun enthousiasme en open vizier.

Argumenten voor het aannemen van werkloze 50-plussers

Argumenten voor het aannemen van werkloze 50-plussers

Dit blogbericht is zowel voor werkgevers als voor werkzoekenden interessant. Werkgevers help ik hiermee over de streep om open te staan voor 50-plussers die op zoek zijn naar werk. En werkzoekenden help ik met argumenten om zichzelf te ‘verkopen’. Ik hoop met dit bericht een bijdrage te leveren aan het positieve imago van de 50-plussers: niet oud en afgeschreven, maar volop in het leven staand en zeer waardevol als werknemer!

We worden in Nederland steeds ouder, blijven langer gezonden en we moeten steeds langer werken voordat we met pensioen kunnen. De pensioenleeftijd is aan onze toegenomen levensverwachting aangepast. Het CBS gaf in augustus jl. een positief bericht: “Sinds begin 2016 is de werkloosheid onder 55-plussers lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was 7,4 procent werkloos tegen 7,9 procent in het zelfde kwartaal vorig jaar. De beroepsbevolking in deze groep groeide, maar het aantal werkenden steeg meer. Wel was nog steeds bijna 70 procent van deze werkloze 55-plussers al 12 maanden of langer op zoek naar werk.” Maar ondanks de lichte daling, is de langdurige werkloosheid onder ouderen het hoogst. In het tweede kwartaal waren er 145 duizend langdurig werklozen van 45 tot 75 jaar. Daarmee zijn meer dan zes op de tien werkloze 45-plussers (62 procent) 12 maanden of langer op zoek naar werk.

Om werkgevers te stimuleren om 50-plussers aan te nemen, zijn er diverse regelingen en subsidies in het leven geroepen. Hierbij argumenten om 50-plussers aan te nemen:

Argumenten

50-plussers hebben:

 • ruime werkervaring,
 • vakkennis en een groot netwerk,
 • levenservaring en mensenkennis,
 • een groot werkethos.

50-plussers zijn:

 • gemotiveerd,
 • loyaal,
 • stressbestendig door hun (levens)ervaring,
 • blij met de kans die hen wordt geboden en daardoor extra gemotiveerd om zich in te zetten,
 • vaak snel ingewerkt door al hun ervaring en vakkennis,
 • zelden jobhoppers dus als ze eenmaal een baan hebben gevonden dan blijven ze daar tot hun pensioen (scheelt weer wervingskosten),
 • per direct beschikbaar (indien werkloos uiteraard).

Financiële regelingen

En hieronder diverse financiële regelingen om het aannemen van 50-plussers te stimuleren:

 • mobiliteitsbonus (voor 56+ met een uitkering; aan te vragen via UWV en Belastingdienst)
 • proefplaatsing (twee maanden op proef met behoud van uitkering; aan te vragen via UWV)
 • werken met behoud van uitkering (50-plussers heeft bijstand en gaat aan de slag met behouden van deze bijstandsuitkering; aan te vragen via de desbetreffende gemeente)
 • loonkostensubsidie (tijdelijke loonkostensubsidie vanuit de desbetreffende gemeente)
 • scholingsvoucher (tegemoetkoming in scholing voor de werkzoekende; aan te vragen via UWV)
 • bijdrage in scholingskosten via de gemeente (tegemoetkoming voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering)
 • loondoorbetaling bij langdurige ziekte (beperkt het risico voor de werkgever, na 13 weken neemt het UWV de loonbetaling over).

Voor de werkzoekenden die dit lezen: succes met solliciteren! Hou de moed er in, want je bent waardevol. Voor de werkgevers die dit lezen: twijfel niet langer en sta open voor vakkennis en loyaliteit!